Історія

Активний розвиток туристсько-краєзнавчої роботи серед учнівської молоді Харківщини розпочався у 50-ті роки, коли рішенням Харківської обласної ради № 1083 від 22 жовтня 1951 року була відкрита Харківська обласна екскурсійно-туристська база. У розпорядженні зазначалось «… З метою докорінного поліпшення позашкільної і позакласної роботи з дітьми та  на виконання постанови Ради Міністрів УРСР № 1591 від 29 червня 1951 року виконком Харківської обласної Ради депутатів трудящих УХВАЛЮЄ:

Дозволити обласному відділу народної освіти організувати постійно-діючу екскурсійно-туристську базу на 100 місць. Організувати обласну екскурсійно-туристську базу в будинку по вул. Херсонській № 7…»

На підставі рішення Ради Міністрів України від 22.05.1952 р. № 1522 щойно створена облДЕТБ була перейменована в Харківську дитячу екскурсійно-туристську станцію (ДЕТС). Остання зміна назви закладу відбулася у  1976 році, коли на  підставі наказу Міністерства освіти СРСР від 12.01.1976 р. № 164 Харківська облДЕТС була перейменована в Харківську обласну станцію юних туристів.

Першим директором облДЕТБ був Логвінов В.Й. Практично з першого року заснування закладу керівниками гуртків юних туристів працювали ветерани дитячого туризму Бакуніна А.Є. (з травня 1952 року), Тучинська Ф.Л. (з січня 1953 р.). Як згадували ветерани, головним напрямом діяльності колективу було проведення походів по рідному краю та залучення школярів до занять у гуртках.

З 1957 по 1968 р.р. облДЕТС очолював Красніков М.Ф. Невеличкий, але творчий педагогічний колектив облДЕТС ініціював у ті далекі роки створення пересувних туристських таборів по Харківщині, Криму, а в обласній газеті «Ленінська зміна» систематично друкувалися матеріали досліджень юних туристів – краєзнавців під рубрикою «ТДРК» – товариство дослідників рідного краю.

Значним етапом у розвитку туристсько-краєзнавчої роботи серед учнівської молоді Харківщини стала Всесоюзна туристсько-краєзнавча експедиція «Моя Родина – СССР». Створювалися комплексні позашкільні заклади, відкривалися туристсько-краєзнавчі клуби, секції, гуртки, експедиційні загони.

Незважаючи на деяку заполітизованість напрямів експедиції, вона дала змогу охопити сотні тисяч учнів пошуково-краєзнавчою роботою, що сприяло створенню краєзнавчих куточків, шкільних музеїв, формуванню педагогічного туристсько-краєзнавчого активу Харківщини. Серед видатних особистостей цього періоду слід відзначити Луньова П.Ф., учителя історії Пархомівської ЗОШ Краснокутського району, керівника історико-краєзнавчого гуртка (за сумісництвом) обласної станції юних туристів. Ентузіаст своєї справи здійснив десятки експедицій з вихованцями по селах Краснокутчини, під час яких були зібрані сотні  унікальних експонатів, які стали основою створення шкільного музею, а потім Пархомівського художнього музею імені П.Ф. Луньова. Також не можна не назвати Беляєва М.С., учителя Богодухівського району, який велику увагу приділяв вивченню історії рідного краю з учнями, збирав різноманітні  краєзнавчі експонати, створив  Богодухівський краєзнавчий музей ще у 1983 році.  Основою краєзнавчого музею стала колекція археологічних матеріалів, стародавніх речей та старих світлин, що зібрали учні та вчителі Богодухівської ЗОШ № 1.

З самого початку існування Харківська обласна станція юних туристів підтримувала тісний зв’язок з науковцями міста, зокрема Харківського державного університету (нині – ХНУ імені В. Н. Каразіна). Велику повсякденну допомогу надавали декан геолого-географічного факультету Г. П. Дубинський, професор В. П. Макрідін, доценти Є. Ю. Мігачова, В. Л. Віленкін, І. М. Ремізов, Д. П. Шапошников, С.І.Шуменко, А. Д. Бабич, наукові співробітники С.М. Зеленін, В. Г. Кучерявий, професор біології С.І.Медведєв та інші. Вони часто виступали перед гуртківцями з бесідами та доповідями, сприяли в організації та проведенні багатопланової роботи, організовували екскурсії в лабораторії та кабінети університету. Зокрема, за пропозицією проф. В.П.Макрідіна було організовано Школу юного геолога, а в 1974 р. відбулася перша геологічна олімпіада. Проведення обласних олімпіад юних геологів продовжується щорічно на базі Українського науково-дослідного інституту газу за підтримки факультету геології, географії, рекреації і туризму ХНУ імені В.Н. Каразіна.

Діяльність Харківської облДЕТС значно активізувалась у зв’язку з призначенням на посаду директора Благої Людмили Василівни, яка працювала на цій посаді з 1968 по 1985 роки. Під керівництвом цієї, невеличкої на зріст, але дуже активної жінки, почала розгортатися туристсько-краєзнавча робота у сільських районах Харківщини, визначилися основні напрями розвитку закладу: спортивний туризм, краєзнавство, екскурсійна діяльність. У 1975 р. станція одержала велике (на той час!) приміщення колишнього дитячого садочку по вул. Танкопія, б. 15/2, де розташована і зараз. Зростала з кожним роком кількість гуртків, якими опікувалися заступники директора – спочатку  В.В. Кисіль, потім А.Є.Ніколаєнко, І.Л. Орлова. У 70-ті роки з приходом у колектив станції інструкторів спортивного туризму Д.О. Тютюшева, Л.П. Фельдмана, В.М. Беспятова, Ю.М. Шестопалова, Л.Г. Шапрана, В.В.Степанова, О.В. Годзя, Ю.П. Карнаушенка, Ю.В. Іванова, Ю.І. Мелешкова, К.О. Кравченка, В.І.Степаненка, І.В.Радченка, В.В.Саннікова був створений відділ туризму та спортивного орієнтування, який сприяв розвитку видів туризму, проведенню різноманітних змагань з туризму та спортивного  орієнтування, ініціював підготовку педагогічних туристських кадрів шляхом проведення змагань учителів, інструкторських походів тощо. Все це дало позитивні результати. Зросла кількість дітей, охоплених активними формами роботи, в першу чергу, ступеневими та категорійними походами. Харківські школярі здійснили у ці роки походи по Харківщині, Криму, Карпатах, Кавказу, Приполярному і Південному Уралу, Паміру, Тянь-Шаню, Фанських горах, Алтаю, Саянах, Прибайкаллю  та Забайкаллю.  Звіти юних туристів Харківщини про проведені походи щорічно посідали призові місця в Республіканському, Всесоюзному конкурсах на кращий похід року.

На професійний основі почали проводитись дитячі  обласні туристські зльоти,  змагання з видів туризму та спортивного орієнтування.  У 1979 р. була створена обласна маршрутно-кваліфікаційна комісія (МКК), обласна кадрова комісія.

У ті ж 70-ті роки був створений краєзнавчий відділ облСЮТур, у якому працювали ентузіасти-фахівці своєї справи Я.Й. Якушенко та Н.Ю.Храмова (геологи), П.Н.Розенберг (музеєзнавець), С.В. Львова і В.С.Старченко (історики), Г.К.Гріневич і С.І. Берестнєв (археологи), Н.Г.Кравченко, І.С. Дурова, С.Г.Журавель, Н.С. Огурцова (географи), І.Є.Кривоносова (мистецтвознавець). Завдяки зазначеним працівникам значно розквітла краєзнавча робота зі школярами, було створене наукове товариство юних краєзнавців «Слідопит» (1976 р.), яке дало змогу у 1994 році відкрити Харківське обласне територіальне відділення Малої Академії наук, зокрема, секції історико-географічного напряму, які до 2017 року працювали на базі станції юних туристів.

У 70-80-х роках Харківська обласна станція юних туристів була ініціатором створення тимчасових дитячих туристських баз у різних містах та республіках колишнього Радянського Союзу  У канікулярний період, особливо влітку, турбази Харківської облСЮТур працювали у Москві, Ленінграді, Талліні, Ризі, Вільнюсі, Мінську, Калінінграді, Києві, Одесі, Сухумі, Батумі. Відділ екскурсій облСЮТур на чолі з Бакуніною А.Є.  та методистів Суворіної С.О., Тучинської Ф.Л. розробляли екскурсійні маршрути, програми перебування дітей, організовували для них проїзд, проживання, харчування, змістовне дозвілля і, безумовно, насичену екскурсійну програму. Щорічно влітку близько 25 тисяч школярів Харківщини подорожували по путівках облСЮТур. Досвід роботи Харківської обласної станції юних туристів з цього напряму неодноразово заслуховувався на Всесоюзних та Республіканських семінарах, які проводилися на базі облСЮТур.

З 1985 року колектив Харківської обласної станції юних туристів очолила Редіна В.А., яка була призначена по переводу з посади завідуючої відділом туризму Палацу піонерів ім. П.П. Постишева на посаду  директора облСЮТур і продовжує працювати зараз. Редіна В.А.  продовжила традиції Харківської обласної станції юних туристів, які були засновані колективом і розвивалися протягом багатьох років. Плідна і творча робота педагогічного колективу закладу сприяла захисту кандидатської дисертації Редіною В.А. зі спеціальності «Теорія і методика виховання» у 2000 році. Зараз Редіна В.А. – кандидат педагогічних наук, доцент, Заслужений працівник народної освіти України (1993 р.), відмінник освіти  України (1985 р.), має урядові нагороди: медаль «За трудову доблесть» (1981 р.), орден Княгині Ольги ІІІ ступеню (2009 р.), орден Княгині Ольги  ІІ ступеню (2017 р.).

Рішенням ХХІ сесії VІ скликання Харківської обласної ради від 25.04.2013 № 696-VІ заклад перейменований у Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради.

Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» – центр навчально-виховної, методичної, масової роботи з туризму, краєзнавства та екскурсій з учнівською молоддю. Згідно з наказом Міністерства освіти  і науки України від 14.08.2017 № 1157  Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів»  віднесена до переліку найбільших  позашкільних навчальних закладів України. Сьогодні Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради  – сучасний заклад позашкільної освіти, де створена та активно діє модель туристсько-краєзнавчого навчально-оздоровчого комплексу.

 Метою діяльності закладу є: підвищення рівня патріотичного виховання, якості спортивно-туристської, краєзнавчої, екскурсійної діяльності з учнями закладів освіти Харківської області.

Безпосередніми організаторами туристсько-краєзнавчої роботи на Харківщині виступають заклади позашкільної освіти. На жаль, із-за недостатнього фінансування в області функціонує лише два центри туризму і краєзнавства учнівської молоді, в т.ч.1 районний – Валківський, 1 міський – у Чугуєві.

Взаємозв’язок та тісна співпраця  із зазначеними позашкільними закладами освіти дає підстави стверджувати, на Харківщині склалася система туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи з учнівською молоддю. але безпосередня відповідальність за цей важливий напрям виховної роботи покладений Департаментом науки і освіти Харківської облдержадміністрації на Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради.

На сьогодні Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради складається із таких структурних підрозділів: відділ краєзнавства (завідувачка Скриль І.А.), відділ туризму та спортивного орієнтування (завідувач Ободовський П.А.), відділ екскурсій з дитячою турбазою (завідувачка Гридунова О.І.), адміністративно-господарський відділ з бухгалтерією.

Діяльність структурних підрозділів Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради спрямована, в першу чергу, на розвиток туристсько-краєзнавчої та екскурсійної роботи зі школярами в Харківському регіоні, створення дитячого та педагогічного активу в районах області.

З цією метою відділ краєзнавства Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради працює на розвиток творчої активності дітей та юнацтва за такими напрямами: географічне краєзнавство, геологічне краєзнавство, історичне краєзнавство, екологічне краєзнавство, етнологія, археологія, музеєзнавство, народознавство.

Колектив відділу, у складі  якого працюють досвідчені, творчі педагоги Скриль І.А., Распопов А.М., Кривопустов С.М., Астапова Т.М., Пушкар І.І.,  Шестопалова І.Ю. Мисюкевич А.В., Павелко І.В., Мархалюк Н.П., Беліменко А.О., Коваленко М.Л., Пристюк Н.П., Кривопустова А.Б. докладають багато зусиль до розквіту краєзнавчого руху серед учнівської молоді Харківщини.

Робота відділу туризму та спортивного орієнтування Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради спрямована на залучення якомога більшої кількості дітей до занять туризмом, організацію туристських змагань, походів,  проведення гри «Сокіл» («Джура»),подорожей. Щорічно працівники відділу проводять змагання з техніки лижного, велосипедного, водного, пішохідного туризму, спортивного орієнтування. При відділі працює обласна маршрутно-кваліфікаційна комісія Департаменту науки і освіти Харківської облдержадміністрації, яка здійснює випуск туристських груп у ступеневі та категорійні походи. Основні райони подорожей юних туристів: Харківщина, Сумщина, Полтавщина, Карпати. Колектив відділу складається з  ветеранів туризму М.Ф. Крупка,  О.О. Полякова, О.М. Сірик, О.М. Кондратенка, А.В. Мостицького.

Екскурсійний відділ здійснює свою діяльність за такими напрямами:

– організація автобусних навчально-тематичних екскурсій за 46 маршрутами (відповідальна методист вищої категорії В.М. Грицюта). Станція має три автобуси туристського класу, професійних екскурсоводів, а тому щорічно проводиться близько 200 екскурсій з охопленням 8000 учнів. Найбільш популярні маршрути екскурсій Полтава, Опішня, Гоголєве, Диканька, Тростянець, Дніпро, Запоріжжя, Святогірськ, Чугуїв, Сковородинівка та інші.
– прийом туристів на дитячій турбазі, де створені відповідні умови для відпочинку, проживання. Щорічно більше 1000 учасників різних конкурсів, змагань, олімпіад практично з усіх куточків України приїздять до першої столиці, де, крім участі у заходах, пропонується ознайомлення з Харковом, його історією та сьогоденням (відповідальна методист вищої категорії О.В. Редіна)
– відправлення організованих груп учнів у різні куточки України під час канікул та в міжканікулярний період (відповідальна О.І.Гридунова, завідувачка відділу). Майже тисяча юних туристів залучається до туристських подорожей та відвідують Київ, Львів, Умань, Одесу, Чернігів, Мукачеве та інші місця.

Завдяки активній діяльності педагогічного колективу Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради дитячий туризм і краєзнавство успішно розвиваються на Харківщині.