Структура

Структура та штати Станції розробляються його керівником у межах затверджених видатків на оплату праці й затверджуються Департаментом науки і освіти. До складу Станції входять наступні структурні підрозділи:

– відділ краєзнавства (Скриль Ірина Анатоліївна – завідувачка відділом, к.т. 05040362229)

Відділ організовує навчальну та масову роботу серед учнівської молоді з географічного й історичного краєзнавства, археології, літературного краєзнавства, фольклору, етнографії, екології, геології, комплексного вивчення рідного краю;
– проводить методичну роботу з різними категоріями педагогічних працівників області із вдосконалення форм і методів краєзнавчої роботи з
вихованцями (учнями, слухачами), вивчає, узагальнює та розповсюджує кращий досвід цієї роботи, розробляє завдання для юних краєзнавців з
урахуванням особливостей Харківського регіону;
– готує вихованців до участі у Всеукраїнських зльотах, конференціях, форумах;
– організовує роботу шкільних музеїв, проводить семінари, збори, конференції з музеєзнавства;
– розробляє методичні рекомендації з питань краєзнавства;
– проводить роботу з обдарованою молоддю;
– організовує краєзнавчі оздоровчі табори, експедиції.

– відділ туризму та спортивного орієнтування (Ободовський Петро Андрійович – завідувач відділом, к.т. 0509988295)

Відділ  організовує гурткову роботу, проведення зльотів і змагань з усіх видів туризму, спортивного орієнтування серед учнівської молоді, педагогів області;
– готує команди юних туристів до участі у Всеукраїнських, міжобласних змаганнях;
– розробляє маршрути походів Харківщиною та поза її межами;
– здійснює випуск туристських груп у походи через маршрутнокваліфікаційну комісію Департаменту науки і освіти;
– організовує туристсько-оздоровчі табори;
– підтримує зв’язки з туристськими та спортивними організаціями області;
– розробляє методичні рекомендації з питань туризму;
– проводить роботу з підготовки спортсменів-розрядників з туризму та спортивного орієнтування серед учнівської молоді.

– відділ екскурсій 

– організовує екскурсійне обслуговування учнів по різних туристських маршрутах на тимчасові турбази Станції та постійні турбази інших організацій;
– проводить автобусні навчально-тематичні екскурсії в канікулярний період і навчальний час;
– забезпечує навчальну та виховну доцільність екскурсій;
– займається комплектацією екскурсійних груп, навчанням керівників груп;
– розробляє паспорти екскурсійних маршрутів;
– організовує оздоровлення учнівської молоді, вихованців шкіл-інтернатів області.

– дитяча туристська база (Редіна Ольга Володимирівна, методист турбази, к.т. 0970577287)

Дитяча турбаза здійснює прийом екскурсійних груп з області та інших регіонів у Харкові;
– розробляє програму перебування груп у Харкові;
– забезпечує умови проживання, екскурсійного та культурного обслуговування юних туристів протягом року.

– адміністративно-господарчий відділ з бухгалтерією (Целік Ігор Петрович, заступник директора з адміністративно-господарчої роботи, к.т. 095941007)

Адміністративно-господарчий відділ є допоміжним, що забезпечує фінансову і господарчу діяльність основних відділів станції.

При відділах працюють навчально-методичні кабінети відповідно до профілів роботи Станції. При відділі екскурсій можуть створюватися тимчасові  турбази для екскурсійного обслуговування вихованців (учнів, слухачів), які відкриваються в Києві та інших визначних місцях України. Адміністрація Станції у разі необхідності може змінювати назви своїх структурних відділів за погодженням із Департаментом науки і освіти.