Музеї закладів освіти Харківщини

Всеукраїнський конкурс екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу»
Відповідно до плану роботи Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради, погодженого з Департаментом науки і освіти Харківської обласної адміністрації, у 2023/2024 навчальному році планується проведення Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край, в якому я живу» (далі – Конкурс).
До участі у Конкурсі запрошуються історичні (загальноісторичні, історико-побутові, історії релігії, археологічні); мистецькі (театральні, музичні, музеї кіно тощо); природничі (біологічні, ботанічні, геологічні, зоологічні, мінералогічні);науково-технічні музеї закладів освіти Харківської області.
Матеріали для участі у І (обласному) турі просимо надсилати до 15 січня 2024 року на електронну адресу КЗ «Харківська обласна станція юних туристів» (stkharkov@ukr.net). І (обласний) тур конкурсу відбуватиметься в онлайн-режимі. Про терміни та умови його проведення буде повідомлено додатково.
Консультації з питань проведення конкурсу можна одержати за телефоном (098)8515614, Пушкар Ірина Іванівна.

https://drive.google.com/drive/folders/1qw018ty_21ZN7Si9jOD3RTETI8zIJsJ2?usp=sharing


Освітній веб-квест «Музейний предмет».

У період з 26 вересня по 30 жовтня 2022 року Комунальним закладом «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради проведений навчальний веб-квест «Музейний предмет». Метою проведення веб-квесту було ознайомлення юних музеєзнавців з основними теоретичними питаннями роботи з музейним предметом, відпрацювання практичних навичок використання музейного предмету в експозиції, можливість засобами музейної педагогіки розвинути цифрові компетенції, підвищити рівень культури спілкування в мережі Інтернет та сформувати навички використання ІТ-технологій в освітньому процесі.

У веб-квесті взяли участь 98 учнів з 18 закладів загальної середньої та позашкільної освіти Харківщини, а саме Валківської міської, Донецької, Зачепилівської, Кегичівської, Краснокутської селищних рад та Слобідського, Салтівського, Холодногірського та Київського районів міста Харкова.

Під час проходження веб-квесту учні виконували краєзнавчі завдання, вчилися робити науковий опис та складати історію музейного предмету, створювати музейні колекції та екскурсії. З методикою організації веб-квесту та матеріалами, що надійшли від учасників, можна ознайомитися за посиланням: https://kraeved2021.wixsite.com/website

Усі учасники навчального веб-квесту «Музейний предмет» нагороджені сертифікатами, а кращі роботи творчих колективів будуть відзначені грамотами Комунального закладу «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради.

Сертифікати учасників можна скачати за посиланням: https://drive.google.com/drive/folders/1UmR0DO3XiXehh1gKm1c2N1pzRRzod7xS?usp=sharing


Освітній веб-квест “Музейний предмет”

Основною метою проведення Веб-квесту є ознайомлення юних музеєзнавців з основними теоретичними питаннями роботи з музейним предметом та відпрацювання практичних навичок використання музейного предмету в експозиції.

Умови для завантаження: Умови Веб-квесту Музейний предмет1


Конкурс “Музеї у соцмережах”

З метою популяризації діяльності музеїв та розвитку музейної справи у загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних закладах освіти з 25 лютого по 31 грудня 2022 року проводиться онлайн-конкурс “Музеї у соцмережах”. 

Умови для завантаження: Умови онлайн-конкурсу музей у соцмережах


УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ І ОСВІТИ

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

 «ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТУРИСТІВ» ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ

  61091,  м. Харків, вул. Танкопія, 15/2, , тел./факс (057)392-30-14

е-mail: STKharkov@ukr.net

 

 

01-24/23  18.01.2022 р. Начальникам місцевих органів управління у сфері освіти

Директорам закладів позашкільної освіти

 

Про Постанову Кабінету

Міністрів України

 

           Комунальний заклад «Харківська обласна станція юних туристів» Харківської обласної ради інформує вас про те, що Кабінет Міністрів України прийняв нову Постанову від 28.12. 2021 року № 1391 «Деякі питання встановлення підвищень посадових окладів (ставок заробітної плати) та доплат за окремі види педагогічної діяльності у державних і комунальних закладах і установах освіти»  (на заміну Постанови КМУ від 20.04.2007р. № 643).

          У другому додатку «Розміри доплат за окремі види педагогічної діяльності працівникам у державних і комунальних закладах та установах освіти», в абз. 1 розділу «Доплата за завідування» у переліку об’єктів вперше закріплена доплата педагогу за завідування паспортизованим музеєм закладу загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти у розмірі 10 – 15% посадового окладу та в абз. 4 цього ж розділу за завідування паспортизованим музеєм закладу позашкільної освіти у розмірі 15 – 20% посадового окладу (зазначений розмір доплати визначений ст.22 діючого Закону України Про позашкільну освіту від 2000 року).

          У зв’язку з тим, що у цей час формуються бюджети різних рівнів, просимо вас, шановні колеги, оперативно інформувати органи освіти районів, міст, територіальних громад про нові можливості активізації музейної роботи у закладах освіти.

 

З повагою,

директор

КЗ «Харківська обласна

станція юних туристів»

 

 

В. РЕДІНА 

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

22.10.2014 м. Київ N 1195

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2014 р. за
N 1415/26192

Про затвердження положень про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

Відповідно до статей 4615 Закону України “Про позашкільну освіту” та підпункту 9 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки України, затвердженого Указом Президента України від 25 квітня 2013 року N 240, з метою удосконалення змісту, форм та засобів музейної, краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи

 

НАКАЗУЮ:

 1. Затвердити такі, що додаються:

1) Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України;

2) Положення про присвоєння звання “Зразковий музей” музеям при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України.

 1. Департаменту професійно-технічної освіти (Супрун В. В.) подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
 2. Управлінню зв’язків з громадськістю та забезпечення діяльності Міністра (Загоруйко Ю. А.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.
 3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Полянського П. Б.
Міністр С. М. Квіт
ПОГОДЖЕНО:
Міністр культури України

Є. М. Нищук

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки України
22 жовтня 2014 року N 1195

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2014 р. за N 1415/26192

 

Положення
про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

 1. Загальні положення
 2. Це Положення визначає порядок діяльності та обліку музеїв при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України та не є юридичними особами.
 3. Музеї створюються для вивчення, збереження, використання та популяризації музейних предметів та музейних колекцій з науковою та освітньою метою. Музей є важливим засобом навчально-виховної роботи, формування всебічно освіченої особистості, виховання патріотів українського народу.
 4. Музеї у своїй діяльності керуються Конституцією УкраїниЗаконами України “Про освіту”“Про дошкільну освіту”“Про позашкільну освіту”“Про загальну середню освіту”“Про професійно-технічну освіту”“Про музеї та музейну справу”, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури України з питань діяльності музеїв, цим Положенням.
 5. Музеї, у фондах яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що мають наукову, історичну, культурну, художню тощо цінність, беруться на облік відповідно до статті 19 Закону України “Про музеї та музейну справу”.
 6. За профілем музеї поділяються на: історичні, природничі, літературні, мистецькі, науково-технічні, комплексні, галузеві тощо.
 7. Музеї можуть співпрацювати з іншими навчальними закладами, державними та громадськими організаціями, науковими установами.
 8. Музеям, які досягли значних успіхів у підвищенні ефективності навчально-виховного процесу засобами краєзнавчо-пошукової, дослідницько-експериментальної роботи, в експонуванні та популяризації музейних колекцій і музейних предметів історико-культурної тематики та природи серед учнівської і студентської молоді, інших верств населення, у формуванні та збереженні Музейного фонду України, присвоюється звання “Зразковий музей”.
 9. Основні завдання музеїв
 10. Основними завданнями музеїв є:

залучення молоді до краєзнавчої, науково-дослідницької, художньо-естетичної та природоохоронної роботи;

формування в молоді соціального досвіду на прикладах історичного минулого України;

вивчення, експонування та популяризація історико-культурних та природних надбань рідного краю засобами навчальної, виховної та просвітницької роботи;

розширення і поглиблення загальноосвітньої та допрофесійної підготовки молоді засобами позакласної, позашкільної роботи;

надання допомоги педагогічним колективам навчальних закладів у впровадженні активних форм роботи з учнями;

залучення дітей, учнів та молоді до формування, збереження та раціонального використання Музейного фонду України;

проведення культурно-просвітницької роботи серед дітей та молоді, інших верств населення.

 1. Музеї проводять дослідницьку роботу відповідно до профілю музею; систематично поповнюють свої фонди матеріалами, віднайденими під час проведення краєзнавчих експедицій, туристських походів, екскурсій, використовують інші шляхи комплектування фондів, що не суперечать законодавству; здійснюють облік музейних предметів, забезпечують їх збереження; створюють, поповнюють стаціонарні експозиції та виставки; організовують та беруть участь у районних, міських, обласних, всеукраїнських заходах.

III. Створення та ліквідація музеїв

 1. Музеї створюються за ініціативи педагогічних, учнівських колективів та батьківської громадськості. Створення музеїв витікає із зацікавленості учасників навчально-виховного процесу, актуальності та доцільності їх функціонування.
 2. Рішення про підготовку концепції створення музею, збір музейних предметів та музейних колекцій, формування експозиції та фондів музею приймається керівником навчального закладу та оформлюється наказом.
 3. Наказ про відкриття музею видається керівником навчального закладу за наявності:

тематико-експозиційного плану музею;

фонду музейних предметів, зібраних і зареєстрованих в інвентарній книзі;

експозиції відповідного змісту;

окремого приміщення та обладнання, яке забезпечує збереження, вивчення й експонування музейних колекцій та окремих музейних предметів;

архіву музейних предметів;

охорони музею, організованої в рамках охорони навчального закладу;

забезпечення пожежної безпеки в рамках протипожежної охорони навчального закладу;

розкладу роботи музею.

 1. Облік музеїв здійснюється шляхом заповнення уніфікованого паспорта музею за формою, наведеною у додатку 1 до Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 30 квітня 1996 року N 220, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 1996 року за N 350/1375.

Заповнення уніфікованого паспорта здійснюється відповідно до додатка 2 до Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 30 квітня 1996 року N 220, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 1996 року за N 350/1375.

 1. Діяльність музею припиняється за рішенням керівника навчального закладу шляхом видання наказу про закриття музею та інформування відділу (управління) освіти районної державної адміністрації (виконавчого комітету районної (міської) ради).
 2. Керівництво музеєм
 3. Загальне керівництво діяльністю музею здійснює керівник навчального закладу.
 4. Керівник навчального закладу:

вирішує питання розміщення музею та графіка його роботи;

затверджує план роботи музею;

сприяє організації та проведенню навчальних, виховних, методичних та інших заходів на базі музею;

призначає відповідального (завідувача музею, керівника музею, керівника гуртка) за роботу музею з числа педагогічних працівників або керівника музею на громадських засадах (за згодою);

приймає рішення щодо заохочення відповідального за роботу музею та членів Ради музею.

 1. Відповідальний за роботу музею (завідувач музею, керівник музею, керівник гуртка):

організовує виконання плану роботи музею;

залучає до співпраці установи, навчальні заклади, державні та громадські організації, підприємства тощо;

контролює ведення документації музею;

відповідає за ведення книги обліку надходжень, інвентарної книги та картотеки музейних предметів;

оформляє акти приймання та передавання музейних предметів;

подає керівнику навчального закладу пропозиції щодо заохочення активістів музейної роботи;

вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею, у межах своєї компетенції.

 1. Вищим громадським органом музею є Рада музею. Кількісний та персональний склад Ради музею визначається на зборах активу навчального закладу та складається з учнів і педагогічних працівників, представників громадськості (за згодою).
 2. Рада музею обирає голову, а також:

готує та подає на затвердження плани роботи;

заслуховує звіти про краєзнавчу, пошукову, фондову та науково-дослідницьку роботу в рамках діяльності музею;

вирішує питання включення до фондів музейних предметів історії, культури, природи, що надійшли в процесі пошукової роботи;

організовує підготовку громадських кадрів: екскурсоводів, лекторів тощо, а також організовує навчання активу;

формує та удосконалює електронну базу даних музею;

встановлює зв’язки та організовує співпрацю з пошуковими загонами, гуртками, клубами та іншими творчими об’єднаннями як у базовому навчальному закладі, так і за його межами.

 1. Голова Ради музею виконує такі функції:

бере участь у розподілі обов’язків між членами ради, у визначенні груп або секторів пошукової, фондової, експозиційної, просвітницької роботи тощо;

відповідає за ведення документації музею (книги обліку проведення екскурсій, навчальних занять, масових заходів, планів роботи груп чи секторів тощо);

вирішує інші питання, пов’язані з діяльністю музею, у межах своєї компетенції.

 1. З метою удосконалення та координації роботи музеїв у районах, містах та областях можуть створюватись методичні об’єднання.
 2. Облік і збереження музейного фонду
 3. Облік і збереження музейних предметів, що мають наукове, історичне, культурне, художнє значення, проводяться відповідно до Положення про Музейний фонд України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 липня 2000 року N 1147(далі – Положення про Музейний фонд України).
 4. Зібраний матеріал складає фонди музею і обліковується в книзі обліку надходжень та інвентарній книзі, які прошиваються, скріплюються печаткою та завіряються підписом керівника навчального закладу.
 5. Фонди музею поділяються на основні (музейні колекції, музейні предмети історії, культури та природи) і допоміжні (схеми, діаграми, копії, муляжі тощо).
 6. У разі ліквідації навчального закладу, при якому діють музеї, а також у разі ліквідації музеїв їх музейні зібрання та колекції асортиментних кабінетів, окремі предмети музейного значення, придбані за кошти державного та місцевих бюджетів, передаються до відповідних профільних музеїв у порядку, передбаченому Положенням про Музейний фонд України.

Музейні предмети (у тому числі нагороди з цінних металів), яким загрожує знищення чи псування, можуть бути вилучені з музею відповідно до Положення про Музейний фонд України.

 1. Порядок здійснення обліку музеїв
 2. Обліку підлягають музеї за умови, що вони відповідають вимогам пункту 3 розділу III цього Положення.
 3. Облік музеїв здійснюється відповідно до розділу IV Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 30 квітня 1996 року N 220, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 липня 1996 року за N 350/1375.

Основними завданнями обліку музеїв є:

упорядкування мережі музеїв;

виявлення в музеях матеріалів, що становлять наукову, історичну, художню тощо цінність, та взяття їх на облік.

 1. Облік музеїв за територіальним принципом проводять Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – підрозділи управління освітою).
 2. Облік музеїв на місцях проводять комісії, які створюються при відділах (управліннях) освіти районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів районних (міських) рад). До складу комісій залучаються працівники освіти, культури, фахівці комунальних та державних музеїв, наукових установ, громадських організацій (за згодою) та представник (представники) підрозділу управління освітою.
 3. На підставі позитивного рішення комісії про взяття на облік музею протягом 15-ти робочих днів складається Акт обстеження музею за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення, який разом з копіями наказу керівника навчального закладу про відкриття музею, уніфікованим паспортом у 3-х примірниках та графіком роботи музею подається до підрозділу управління освітою.

У разі відмови у взятті на облік комісія повідомляє навчальний заклад шляхом надсилання листа з обґрунтованими причинами прийняття такого рішення.

Рішення про взяття на облік музею приймається підрозділом управління освітою шляхом видання наказу та внесення відповідного запису в журналі обліку за формою, наведеною в додатку 2 до цього Положення.

 1. Музей, який припинив свою діяльність або діяльність якого не відповідає вимогам цього Положення, знімається з обліку підрозділом управління освітою за клопотанням відділів (управлінь) освіти районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів районних (міських) рад) шляхом видання наказу та внесення відповідного запису в журналі обліку.
 2. Відділи (управління) освіти районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів районних (міських) рад) інформують підрозділ управління освітою про зміни кількості музеїв.

Підрозділ управління освітою подає відповідну інформацію до Міністерства освіти і науки України.

 1. Загальний облік музеїв здійснює Міністерство освіти і науки України за поданням підрозділів управління освітою за формою, наведеною в додатку 3 до цього Положення.

VII. Огляд музеїв

 1. Огляд музеїв є основною формою упорядкування та систематизації музейної мережі, створення банку даних музеїв, привернення уваги державних та громадських організацій, наукових установ до важливої ролі музеїв у навчанні та вихованні дітей і молоді.
 2. Всеукраїнський огляд музеїв проводиться Міністерством освіти і науки України відповідно до умов, що розробляються організаторами згідно з цим Положенням.
 3. Всеукраїнські тематичні огляди музеїв проводяться за рішенням Міністерства освіти і науки України.

Кримський республіканський, обласні, районні (міські) тематичні огляди музеїв проводяться за рішенням відповідних органів управління освітою.

 1. Тематичні огляди музеїв проводяться відповідно до умов, що розробляються організаторами зазначених оглядів згідно з цим Положенням.

VIII. Господарське утримання і фінансування

 1. У своїй роботі музей використовує навчальне обладнання, кабінети та інше майно навчального закладу.
 2. Витрати, пов’язані з пошуковою, фондовою та експозиційною роботою, придбанням інвентарю, обладнання, технічних засобів та оформлення музею, здійснюються за рахунок загальних асигнувань органів управління освітою, а також коштів, не заборонених законодавством України.
Директор департаменту                                                      В. В. Супрун

 

 

Додаток 1
до Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

(пункт 5 розділу VI)

Акт обстеження музею

Складається комісією (прізвища, імена та по батькові, посади)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

Висновки комісії

1. Найменування музею__________________________________________________________________________

2. Профіль та вид музею
_______________________________________________________________________________________________

3. Місцезнаходження навчального закладу, телефон, факс _____________________________________________

4. Засновник музею _____________________________________________________________________________

5. Дата заснування музею, N наказу _______________________________________________________________

6. Відповідальний за роботу музею (прізвище, ім’я, по батькові, посада, стаж роботи)
_____________________________________________________________________________________

7. Установа (заклад), що здійснює методичне забезпечення діяльності музею (найменування, місцезнаходження, телефон)
_______________________________________________________________________________________________

8. Характеристика музейного приміщення (кімната, декілька кімнат, окрема будівля; наявність фондосховища; загальна площа в м2 та окремо по кожній кімнаті; технічний стан приміщення)
_______________________________________________________________________________________________

9. Фонди музею (загальна кількість музейних предметів, музейних колекцій за інвентарною книгою: з них музейних предметів основного фонду та музейних предметів, що входять до Державного реєстру національного культурного надбання) __________________________________

10. Стан обліку музейних предметів (наявність книги надходжень та інвентарної книги; повнота та якість записів) _______________________________________________________________________________________

11. Умови зберігання оригінальних матеріалів в експозиції (у сховищі) (ступінь захисту їх від забруднення, вологості, вицвітання, механічних пошкоджень, крадіжок) ____________________________________________

12. Характеристика експозиційних розділів (назва розділу, дата останньої реекспозиції, кількість експонатів основного фонду) на час реєстрації музею
_____________________________________________________________________________________

13. Рівень художнього оформлення експозиції (професійне; силами педколективу, учнів; потребує переоформлення) _______________________________________________________________________________

14. Технічне оснащення музею ____________________________________________________________________

15. Характеристика просвітницької роботи (кількість екскурсій, навчальних занять, масових заходів, виставок за 1 – 3 роки) _________________________________________________________________

16. Наявність документації музею (інвентарної книги, книги надходжень, картотеки, книг обліку відвідувачів, проведення екскурсій, масових заходів, плану роботи тощо)
_______________________________________________________________________________________________

17. Організаційна робота музею (рада музею, її кількісний та персональний склад, основні сектори; піклувальна рада, її кількісний та персональний склад)

18. Графік роботи музею _________________________________________________________________________

19. Пропозиції комісії ___________________________________________________________________________

Голова комісії

Підпис

Члени комісіїПідписиМ. П. Дата складання акта

 

 

 

Додаток 2
до Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

(пункт 5 розділу VI)

Журнал обліку музеїв

NN з/п Дата Повне найменування музею Реєстраційний N Примітка

 

Примітка: перші дві цифри реєстраційного номера вказують на адміністративну територію:

АР Крим – 01 Миколаївська – 15
Вінницька – 02 Одеська – 16
Волинська – 03 Полтавська – 17
Дніпропетровська – 04 Рівненська – 18
Донецька – 05 Сумська – 19
Житомирська – 06 Тернопільська – 20
Закарпатська – 07 Харківська – 21
Запорізька – 08 Херсонська – 22
Івано-Франківська – 09 Хмельницька – 23
Київська – 10 Черкаська – 24
м. Київ – 11 Чернівецька – 25
Кіровоградська – 12 Чернігівська – 26
Луганська – 13 м. Севастополь – 27
Львівська – 14

Інші цифри визначають порядковий номер музею. Наприклад, музей Вінницької області має NN 02-01, 02-02, 02-03.

Журнал має бути прошнурований, пронумерований та завірений печаткою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменту (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

Журнал знаходиться у відповідального за облік.

Додаток 3
до Положення про музеї при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

(пункт 8 розділу VI)

Форма обліку музеїв

N з/п Найменування та профіль музею Навчальний заклад Дата взяття на облік Реєстраційний N

____________

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки України
22 жовтня 2014 року N 1195

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
10 листопада 2014 р. за N 1416/26193

Положення
про присвоєння звання “Зразковий музей” музеям при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України

 

 1. Загальні положення
 2. Це Положення визначає порядок присвоєння звання “Зразковий музей” і є однією з форм підтримки, стимулювання та заохочення діяльності музеїв.
 3. Дія цього Положення поширюється на музеї, що не є юридичними особами.
 4. Умови та порядок присвоєння і підтвердження звання “Зразковий музей”
 5. Звання “Зразковий музей” присвоюється музеям, які діють понад 3 роки та зробили вагомий внесок у справу виховання учнівської молоді, відродження та примноження культурних надбань, історичної спадщини українського народу, пропаганду пам’яток історії, культури і природи, формування та збереження Музейного фонду України.

Музеї, яким присвоєно звання “Зразковий музей”, підтверджують це звання один раз на п’ять років.

 1. При вирішенні питання про присвоєння звання “Зразковий музей” беруться до уваги:

естетичне оформлення, технічне оснащення експозиції, яка постійно оновлюється та доповнюється;

наявність музейних предметів та музейних колекцій історико-культурного змісту чи природи, зібраних у процесі навчальної, краєзнавчо-пошукової тощо роботи;

ведення обліку музейних предметів в інвентарній книзі, повнота записів, шифровка експонатів;

дотримання умов збереження музейних зібрань в експозиції та фондах музею (запобігання забрудненості, надмірній вологості, вицвітанню, механічним пошкодженням тощо);

комплектування фондів відповідно до тематики музею та поповнення їх архівними матеріалами, за підсумками роботи у краєзнавчих експедиціях, туристських походах тощо;

проведення виставок (стаціонарних та пересувних);

проведення в музеї просвітницької роботи (екскурсії, лекції, семінари, навчальні заняття тощо);

популяризація та висвітлення роботи музею в засобах масової інформації;

залучення учнівської та студентської молоді до науково-дослідницької роботи, підготовки публікацій, участі у конференціях, у роботі Малої академії наук України, наукових товариствах тощо;

ведення книги обліку відвідувачів, екскурсій, лекцій, масових заходів, навчальних занять;

ведення книги відгуків відвідувачів;

збереження актів (обліку) приймання-видавання експонатів;

наявність планів роботи (річного, перспективного тощо);

наявність картотек;

проведення методичної роботи на базі музею.

 1. Для організації роботи щодо присвоєння музеям звання “Зразковий музей” Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаменти (управління) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі – підрозділи управління освітою) створюють комісії з присвоєння зазначеного звання. До складу комісій входять працівники органів управління освітою, культурою, педагоги, фахівці у галузі музейної справи, представники творчих спілок та об’єднань, громадських організацій (за їх згодою).
 2. Комісія підрозділу управління освітою:

розробляє та затверджує графік засідань з розгляду матеріалів щодо присвоєння звання “Зразковий музей”;

проводить засідання з розгляду матеріалів щодо присвоєння звання “Зразковий музей”;

проводить огляд музеїв, що претендують на звання “Зразковий музей”.

 1. Комісію очолює голова.

Голова комісії:

розподіляє повноваження членів комісії;

керує підготовкою та проведенням огляду музеїв;

веде засідання комісії;

вирішує поточні організаційні питання роботи комісії в межах своєї компетенції.

 1. Підрозділи управління освітою районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів районних рад) готують матеріали щодо присвоєння звання “Зразковий музей” і подають їх на розгляд комісій підрозділів управління освітою.
 2. Комісії підрозділів управління освітою за підсумками своєї роботи та у разі позитивних висновків подають матеріали щодо присвоєння звання “Зразковий музей” на затвердження керівнику підрозділу управління освітою.

У разі негативного рішення комісія інформує органи управління освітою районних державних адміністрацій (виконавчих комітетів районних рад) шляхом надсилання листа з обґрунтованими роз’ясненнями щодо такого рішення.

 1. Підрозділ управління освітою подає до комісії Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання “Зразковий музей” такі матеріали:

1) для присвоєння музеям звання “Зразковий музей”:

клопотання щодо присвоєння музеям звання “Зразковий музей”;

протокол засідання комісії з відповідною рекомендацією та підписами членів комісії;

розгорнуту довідку-характеристику на кожний музей, складену з урахуванням вимог, зазначених у пункті 2 розділу II цього Положення.

Довідка-характеристика доповнюється фотографіями розміром 13 х 18 см (5 – 7 шт.), які відображають загальний вигляд експозиції музею та окремі музейні предмети;

2) для підтвердження звання “Зразковий музей”:

клопотання щодо підтвердження звання “Зразковий музей”;

протокол засідання комісії з відповідною рекомендацією та підписами членів комісії;

звіт про діяльність музею у довільній формі (зазначити зміни в експозиції музею, результати пошукової, науково-дослідницької роботи, тематику виставок, інноваційні форми роботи за останні п’ять років).

 1. Матеріали підрозділів управління освітою для присвоєння музеям звання “Зразковий музей” подаються на розгляд комісії Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання “Зразковий музей” один раз на рік у листопаді.
 2. Матеріали підрозділів управління освітою на підтвердження звання “Зразковий музей” подаються один раз на п’ять років у листопаді.
 3. Розгляд матеріалів підрозділів управління освітою та прийняття рішення щодо присвоєння або підтвердження звання “Зразковий музей” здійснює комісія Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання “Зразковий музей”. До складу комісії входять представники Міністерства освіти і науки України, Українського державного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді, інших державних установ та навчальних закладів, державних музеїв, наукових установ та громадських організацій (за згодою).
 4. Комісію Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання “Зразковий музей” очолює голова.

Голова комісії:

розподіляє повноваження членів комісії;

керує підготовкою та проведенням засідань комісії;

заслуховує інформацію членів комісії щодо поточної організаційно-методичної роботи в межах їхньої компетенції.

 1. Мова матеріалів, що подаються на розгляд комісії Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання “Зразковий музей”, визначається Конституцією Українита Законом України “Про засади державної мовної політики”.
 2. Рішення комісії Міністерства освіти і науки України з присвоєння звання “Зразковий музей” затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.
 3. Музеям, яким присвоєно звання “Зразковий музей”, видається диплом за формою, наведеною в додатку до цього Положення (додається).
 4. Музеї, що мають звання “Зразковий музей”, можуть бути позбавлені цього звання, якщо рівень їх роботи не відповідає вимогам пункту 2 розділу II цього Положення або за умови припинення їх діяльності.
Директор департаменту В. В. Супрун

Додаток
до Положення про присвоєння звання “Зразковий музей” музеям при дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних та професійно-технічних навчальних закладах, які перебувають у сфері управління Міністерства освіти і науки України
(пункт 15)

Міністерство освіти і науки України

ДИПЛОМ
Зразкового музею

За вагомий внесок у справу виховання учнівської молоді, відродження та примноження культурних надбань та історичної спадщини українського народу, пропаганду пам’яток історії, культури і природи, формування та збереження Музейного фонду України

_____________________________________________________________________________________
(найменування музею, найменування навчального закладу)

_____________________________________________________________________________________
(Автономна Республіка Крим, область, район, місто)

присвоєно звання
“Зразковий музей”

__________________________________
(посада)
____________
(підпис)
_________________________
(прізвище, ініціали)
М. П.

“___” ____________ 20__ р.

____________