Грамоти конференції “Шляхами мандрів Григорія Сковороди”, присвяченої 300-річчю від дня народження великого філософа!

Білаш

Бойко

Бура

Васькова

Височина

Герман

Глушенко

Гулевич

Данілов

Діденко

Желдак

Загоруйко

Золкіна

Клічко

Коротенко

Кравченко

Кривошея

Лисенко

Лихопуд

Лукашенко

Міщенко

Невмержицький

Неселовська

Нор

Обозний

Огінська

Пархомов

Понакарьова

Поп

Проценко

Решетнікова

Руссу

Сирбу

Сиргі А.

Сиргі М.

Сичов

Соколенко

Стремицька

Ступак

Ступка

Томощук

Тормозова

Уляненко

Упир

Хмара

Цементова

Чуб

Швецова

Шкурат